ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Energievoorzieningsysteem (FeatureServer)

View In:   ProRail maps

View Footprint In:   ProRail maps

Service Description:

Deze mapservice bevat kaartlagen m.b.t. het energievoorzieningssysteem. Vooralsnog zijn er alleen kaartlagen beschikbaar van de draagconstructie. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar geo@prorail.nl.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 9adc588031a54d3a8b1272d46a25c451

Copyright Text: Copyright ProRail. Deze kaartlaag kan met een bronvermelding vrijelijk gebruikt worden. Er zijn geen gebruiksrestricties.

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : false

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes